Baztango porrusalda

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Arin-Arina
Txistulari Aldizkariaren 40. alean argitaratuta, 997. orrialdean.