Baratze

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Arin-Arin
Txistulari Aldizkariaren 4. alean argitaratuta, 42. orrialdean.