Txistulari I-15

Txistulari I-15

Gerra aurreko 15. alea, 1930eko uztaila-abuztua.

 • ¡Txistularis! El día ocho de septiembre habeis de reuniros todos en Asamblea en la villa de Vergara
 • Txistularia eta txistua
 • Un domingo en el Pais Vasco
 • Fiestas vascas en Donostia: Con gran brillantez se celebraron las típicas fiestas de la Semana Vasca
 • Partitura (125-132 orrialdeak)
  • “GIPUZKOAKO DANTZAK” de Juan Ignacio de Iztueta
   • Alkate soñua……………Harm. de L. Urteaga
   • Erreberenzia
   • Ondarrabia txikia
   • Belaun-txingoa
   • Brokel-dantza
   • Bizkai-dantza
   • Aur txikiai lo-eragiteko soñua
   • Ezkon-berriak lotaratzeko soñua
   • Bukaera
   • Neskatx gizonkoiak erritik botatzeko soñua
 • Decretos de las Juntas generales de Guipúzcoa: el tamboril y sus danzas en el siglo XVIII
 • Mañuel Uranga (Txanboliñ)
 • Txistularis y dantzaris en Galicia
 • Eusko-Ikaskuntza emandakoa
 • El alarde de txistularis en Bilbao
 • Cabos sueltos
 • Fiestas y romerías
 • Necrología
Artxiboa PDF bertsioan deskargatu
Txistulari I-15