Osabea

Egilea: Rodrigo Alfredo de Santiago Majó
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Orripeko
Txistulari Aldizkariaren 48. alean argitaratuta, 1202. orrialdean