Noizbait

Egilea: Jesus Lasagabaster
Tankera: Fantasia
Egokiera: Kontzertuak.
Jotzaileak: 2 txistu eta atabala
Txistulari aldizkariaren 160. alean argitaratua, orr. 5199