Las Larras

Egilea:  Eusebio Basurko
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Kontradantza
Txistulari Aldizkariaren 91. alean argitaratuta,  2522 . orrialdean.