Gurea da

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Biribilketa
Txistulari Aldizkariaren 106. alean argitaratuta, 2950. orrialdean.