Gaztedi

Egilea: Aita Emiliano Barandiaran
Hitzak: Txanton de Goiria
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Biribilketa
Txistulari Aldizkariaren 45. alean argitaratuta, 1151. orrialdean.