Errexa

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Arin-Arin
Txistulari Aldizkariaren 19. alean (1. epea) argitaratuta, 160. orrialdean.