Ene!

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Orripekoa
Txistulari Aldizkariaren 66. alean argitaratuta, 1763. orrialdean.