Baztan

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Biribilketa
Txistulari Aldizkariaren 2. alean (1.epea) argitaratuta, 9. orrialdean.