Arizuko fandangoa

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Orripekoa
Txistulari Aldizkariaren 9. alean (1 epea) argitaratuta, 77. orrialdean.