Arin-arina

Egilea: Ezezaguna (Primitivo Onraitari jasoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Arin-Arin
Txistulari Aldizkariaren 20. alean argitaratuta, 396. orrialdean.