Arin-arina

Egilea: Demetrio Iriarte
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Arin-Arin
Txistulari Aldizkariaren 26. alean argitaratuta, 589. orrialdean.