Aintza

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Biribilketa
Txistulari Aldizkariaren 66. alean argitaratuta, 1770. orrialdean.