Zintzo

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Arin-Arin
Txistulari Aldizkariaren 66. alean argitaratuta, 1774. orrialdean.