Herri maite

Egilea: Eusebio Bilbao
Moldatzailea: Andres Granados
Tankera: Zortzikoa
Egokiera: Alardeak
Jotzaileak: Ahotsak, txistuak, metalak
Txistulari aldizkariaren 177. alean argitaratua, 6055. orrialdea

Descargar archivo en formato PDF
Herri maite