Elizondo

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa)
Instrumentazioa: Txistuak
Tankera: Biribilketa
Txistulari Aldizkariaren 45. alean argitaratuta, 1152. orrialdean.