Argi

Egilea: Alejandro Olazaran Salanueva (Aita Hilario Lizarrakoa).
Instrumentazioa: Txistu talde jatorrizkoa
Tankera: Zortzikoa
Txistulari Aldizkariaren 66. alean argitaratuta, 1760. orrialdean.